12. Primorsko-goranska županija

Broj stanovnika: 265.419
BDP po stanovniku: 13.336,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,20%
Prosječna bruto plaća: 1.330,00 EUR
Prosječna neto plaća: 981,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,0 km
Autocesta: A7, 1 km
Industrijski kolosijek: / km
Morska luka: Rijeka, 19 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Rijeka , 46 km

Poslovna zona Miklavija Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Matulji
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 1.587.400
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 40.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,35
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,6
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
40000 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,57-2,85
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,57-2,85
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,58-3,17
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,66
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,03
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,19
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.