19. Zadarska županija

Broj stanovnika: 159.766
BDP po stanovniku: 10.572,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,70%
Prosječna bruto plaća: 1.197,00 EUR
Prosječna neto plaća: 904,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 1 km
Autocesta: A1, 4 km
Industrijski kolosijek: - km
Morska luka: Gaženica , 15 km
Zračna luka: Zračna luka Zadar, 17 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Velpro
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.velpro.hr/veleprodajni-centri/

Lesnina
Djelatnost: Trgovina namještajem
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.xxxlesnina.hr/

HAK Autoklub Zadar
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.autoklub-zadar.hr/

Alu Marin
Djelatnost: Aluminijska i PVC stolarija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Europromet
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

MB FRIGO GRUPA
Djelatnost: Proizvodnja rashladne opreme
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.mbfrigo.hr/

Poslovna zona Murvica Jug Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) OPĆINA POLIČNIK
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 270.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 85.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,45
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,0
Dopuštena visina gradnje (m) 16
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,33
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 4,67
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,4
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,20
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Naknada za uređenje voda za neizgrađeno građ. zemljište: 0,07 EUR/m² Naknada za uređenje voda za trgovinu na veliko: 0,14 EUR/m² Naknada za uređenje voda za proizvodnju: 0,01 EUR/m²

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.