19. Zadarska županija

Broj stanovnika: 159.766
BDP po stanovniku: 10.572,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,70%
Prosječna bruto plaća: 1.197,00 EUR
Prosječna neto plaća: 904,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 1 km
Autocesta: A1, 4 km
Industrijski kolosijek: - km
Morska luka: Gaženica , 50 km
Zračna luka: Zračna luka Zadar, 49 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Vulkal d. o. o.
Djelatnost: Prozvodnja, trgovina i usluge
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.vulkal.hr/

Uljara Ramov d. o. o.
Djelatnost: Proizvodanja i prodaja maslinovog ulja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://uljara-ramov.business.site/

Sajla com d. o. o.
Djelatnost: Servis plovila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.sajla-com.hr/

Poslovna zona Novi Stankovci Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) NOVI STANKOVCI
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 900.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 400.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,45
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,0
Dopuštena visina gradnje (m) 8
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
20363 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,50
5456 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,50
6981 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,50
6342 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,50
5245 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,50
24685 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 5,50
65257 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 5,50
25000 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 5,50
33981 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 5,50
48387 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 5,50
50705 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 5,50

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,33
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 3,33
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,33
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,32
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Popust: 1. kalendarsku godinu 75 % popusta; 2. godinu 50 %; 3. kalendarsku godinu 25 %. Nema mogućnosti oslobađanja od plaćanja
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Visina obračuna vodnog doprinosa definirana je Uredbom o visini vodnog doprinosa (NN 78/210, 76/2011, 19/2012, 151/2013, 83/2015, 42/2019 i 73/2020).
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Pogledati tablicu https://www.voda.hr/sites/default/files/nuv_tarifa_za_web.

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.