15. Splitsko-dalmatinska županija

Broj stanovnika: 425.412
BDP po stanovniku: 10.759,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 16,00%
Prosječna bruto plaća: 1.249,00 EUR
Prosječna neto plaća: 933,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A1, 2 km
Industrijski kolosijek: 14 km
Morska luka: Luka Split, 16 km
Zračna luka: Zračna luka Split, 27 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Tommy d.o.o.
Djelatnost: skladište
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Young living d.o.o.
Djelatnost: proizvodnja eteričnih ulja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Županijska uprave za ceste Split
Djelatnost: uslužna
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Feal d.o.o.
Djelatnost: skladišno-uslužna
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

JEAN PAUL LEON LEGENDRE D.O.O.
Djelatnost: najam uredskih prostora
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Vuković d.o.o.
Djelatnost: stolarija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Marin Oprema
Djelatnost: PVC stolarija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Agrokor
Djelatnost: distributivno skladište
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Podi zapad Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Dugopolje
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 970.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 39.493
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,2
Dopuštena visina gradnje (m) najveća dopuštena visina građevine za građevinske čestice veličine do 5000 m2 iznosi 11,0 m, osim što na građevinskoj čestici radne oznake R31 najveća dopuštena visina građevine može iznositi 14,0 m, za građevinske čestice veličine od 5000 m2 do 15000 m2 iznosi 13,0 m, te za građevinske čestice veće od 15000 m2 iznosi 17,0m, a visina građevine se mjeri od najniže kote uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
12050 * Nagnuto Javno Nema tereta Prodaja 39,79-53,05
3730 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 48,98
1838 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 48,98
1752 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 48,98
20123 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 55,88

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) Do 500 m2- 250 kn/m2 za zatvorenu korisnu površinu; do 200 m2 – 80 kn/m2 za otvorenu radnu površinu (nadstrešnice, radionice na otvorenom); do 200 m2 – 60 kn/m2 za ostalu otvorenu površinu (parkirališta, manipulativne prometnice)
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) Do 500 m2- 250 kn/m2 za zatvorenu korisnu površinu; do 200 m2 – 80 kn/m2 za otvorenu radnu površinu (nadstrešnice, radionice na otvorenom); do 200 m2 – 60 kn/m2 za ostalu otvorenu površinu (parkirališta, manipulativne prometnice)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, do 11% u slučaju jednokratnog plaćanja
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,34 EUR/m²
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Mjere poticanja vlasnicima odnosno korisnicima poslovnog prostora koji na području općine Dugopolje započinju s obavljanjem proizvodne djelatnosti odobrit će se oslobađanje obveze plaćanja komunalne naknade i to: – 100% za proizvodnu djelatnost sa 100 i više zaposlenih u poslovnom prostoru za koji se prema ovoj odluci ostvaruje pravo na oslobađanje komunalne naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti, 50% za drugu godinu obavljanja djelatnosti i 25% za treću godinu obavljanja djelatnosti, – 50% za proizvodnu djelatnost s 50 do 100 zaposlenih u poslovnom prostoru za koji se prema ovoj Odluci ostvaruje pravo na oslobađanje komunalne naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti, 25% za drugu godinu obavljanja djelatnosti, 15% za treću godinu obavljanja djelatnosti, 30% za proizvodnu djelatnost do 50 zaposlenih u poslovnom prostoru za koji se prema ovoj Odluci ostvaruje pravo na oslobađanje komunalne naknade za prvu godinu obavljanja djelatnosti i 15% za drugu godinu obavljanja djelatnosti. Mjere poticanja brownfield investicija usmjerene su ponovnom aktiviranju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih resursa na području općine Dugopolje od strane postojećih i novih gospodarskih subjekata kroz smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade. Ovisno o broju novozaposlenih osoba investitor može ostvariti pravo na oslobađanje iznosa: – 100% oslobađanje za investitore koji zaposle 25 i više osoba u ponovnom aktiviranom zapuštenom i neiskorištenom resursu za prvu godinu poslovanja, 50% za drugu godinu poslovanja i 25% za treću godinu poslovanja, – 50% oslobađanje za investitore koji zaposle do 15 osoba u ponovnom aktiviranom zapuštenom i neiskorištenom resursu za prvu godinu poslovanja, 25% za drugu godinu poslovanja, 15% za treću godinu poslovanja, – 30% oslobađanje za investitore koji zaposle do 5 osoba u ponovnom aktiviranom zapuštenom i neiskorištenom resursu za prvu godinu poslovanja i 15% za drugu godinu poslovanja. Mjere poticanja korisnika poduzetničkog inkubatora namijenjene su malim poduzetnicima u samom početku njihova poslovanja na način da im se težak proces pozicioniranja na tržištu olakša nižim troškovima oslobađanjem obveze plaćanja komunalne naknade i to: – 75% za prvu godinu poslovanja i korištenja inkubatora, – 50% za drugu godinu poslovanja i korištenja inkubatora, – 25% za treću godinu poslovanja i korištenja inkubatora.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.