19. Zadarska županija

Broj stanovnika: 159.766
BDP po stanovniku: 10.572,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,70%
Prosječna bruto plaća: 1.197,00 EUR
Prosječna neto plaća: 904,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,5 km
Autocesta: A1, 7 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Luka Zadar , 25 km
Zračna luka: Zračna luka Zadar, 20 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Pik Vinkovci plus .d.o.o.
Djelatnost: Povrtlarska proizvodnja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.pik-vinkovci.hr

Šimun Oil
Djelatnost: Prodaja goriva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Custom timber windows d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja – prerada-prodaja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Primat Polača Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Polača
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 200.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 75.680
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,50
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,00
Dopuštena visina gradnje (m) 8
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
43647 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 14,75
10232 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 14,75

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 8
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 8
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 8
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 50%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Iznos 0,30 (bod) + koeficijent ovisno o namjeni
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Popust 50 % u prve dvije godine poslovanja
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Obračun u nadležnosti Hrvatskih voda
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Obračun u nadležnosti Hrvatskih voda
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Obračun u nadležnosti Hrvatskih voda
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Obračun u nadležnosti Hrvatskih voda

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.