6. Koprivničko-križevačka županija

Broj stanovnika: 101.221
BDP po stanovniku: 9.573,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 5,60%
Prosječna bruto plaća: 1.194,00 EUR
Prosječna neto plaća: 902,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,0 km
Autocesta: A4, 32 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Rijeka, 275 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb, 90 km

Postojeći poduzetnici u zoni

PEVEX d.o.o.
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Pevex d.o.o.
Web stranica poduzetnika: https://pevex.hr/

PRIMA d.o.o.
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: PRIMA d.o.o.
Web stranica poduzetnika: https://www.prima-namjestaj.hr/

TC SUPERNOVA (32 trgovine)
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.supernova-koprivnica.hr/

STANIĆ d.o.o.
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: STANIĆ d.o.o.
Web stranica poduzetnika: https://stanic.hr/

PAP PROMET d.o.o.
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Pap promet d.o.o.
Web stranica poduzetnika: https://www.pap-promet.hr/

APIOS d.o.o.
Djelatnost: Benzinska pumpa
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Apios d.o.o.
Web stranica poduzetnika: https://www.apios.hr/hr/naslovna/

CHB Boris Česi, obrt
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: CHB Boris Česi
Web stranica poduzetnika:

AKROPOLA d.o.o
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Akropola d.o.o.
Web stranica poduzetnika:

AUTO LOGISTIKA d.o.o.
Djelatnost: Trgovina
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Auto logistika d.o.o.
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Radnička Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Koprivnica
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 405.784
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 219.477
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti -
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
1500 * Ravno Javno, privatno Nema tereta Prodaja 26,53 prodaja/ 0,13 po m2 prvih 48 mjeseci za pravo građenja

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 7,96
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 7,96
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 75% oslobođeni mali i mikro podzetnici, 50% srednji i 25% veliki poduzetnici
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,18 – 0,45
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, oslobođenje 50% od obračunate komunalne naknade za poduzetnike koji posluju u zoni osim onih koji obavljaju trgovačku djelatnost.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,09
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,37
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 1,05
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.