1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 102.295
BDP po stanovniku: 9.132,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 11,00%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A1, 100 km
Industrijski kolosijek: 18 km
Morska luka: Rijeka, 300 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 100 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Servisi ceste d.o.o.
Djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.servisi-ceste.hr/

Troha-Dil d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.troha-dil.hr/

Andričić - Obrt za proizvodnju i preradu gljiva
Djelatnost: Proizvodnja i prerada gljiva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://andricic-gljive.hr/

Poslovna zona Severin Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Severin
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 207.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 7.447
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,8
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
2493 * Ravno Javno Nema tereta -
4985 * Ravno Javno Nema tereta -
3676 * Ravno Javno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) Ne plaća se - oslobođeno Odlukom vijeća
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) Ne plaća se - oslobođeno Odlukom vijeća
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, oslobođeno Odlukom vijeća
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,06
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Prva godina poslovanja 100% Druga godina poslovanja 50% Treća godina poslovanja 25%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,64
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,15
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,28
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,02

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.