1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 101.879
BDP po stanovniku: 8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 10,20%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,1 km
Autocesta: A1, 100 km
Industrijski kolosijek: 18 km
Morska luka: Rijeka, 300 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 100 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Servisi ceste d.o.o.
Djelatnost: Održavanje i popravak motornih vozila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.servisi-ceste.hr/

Troha-Dil d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.troha-dil.hr/

Andričić - Obrt za proizvodnju i preradu gljiva
Djelatnost: Proizvodnja i prerada gljiva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://andricic-gljive.hr/

KD TRANSPORTI d.o.o.
Djelatnost: Javni cestovni prijevoz
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Severin Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Severin
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 207.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 7.478
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6 (0,8 za solarne energetske građevine)
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Od 0,1 do 1,2
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
2493 * Ravno Javno Nema tereta -
4985 * Ravno Javno Nema tereta -
3676 * Ravno Javno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,66
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,66
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,66
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Za građevine u kojima će se zapošljavati, za poljoprivredne objekte
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 1,06
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Prva godina poslovanja 100% Druga godina poslovanja 50% Treća godina poslovanja 25%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,64
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,15
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,28
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,02

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.