2. Brodsko-posavska županija

Broj stanovnika: 130.267
BDP po stanovniku: 7.828,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,50%
Prosječna bruto plaća: 1.144,00 EUR
Prosječna neto plaća: 872,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 10 km
Industrijski kolosijek: 5 km
Morska luka: , km
Zračna luka: , km

Poslovna zona Trnjani – Klokočevik Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) OPĆINA GARČIN
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 126.549
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 71.798
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Ne
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 10
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 10
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 75%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,38
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, 100%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Prema pravilniku o obračuni i naplati vodnog doprinosa
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Prema pravilniku o obračuni i naplati vodnog doprinosa
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Prema pravilniku o obračuni i naplati vodnog doprinosa
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.