18. Vukovarsko-srijemska županija

Broj stanovnika: 143.113
BDP po stanovniku: 8.467,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 13,00%
Prosječna bruto plaća: 1.120,00 EUR
Prosječna neto plaća: 866,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 25 km
Industrijski kolosijek: 10 km
Morska luka: n/p, km
Zračna luka: Osijek, 100 km

Poslovna zona Velebit Gunja Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Gunja
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 203.328
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 203.328
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,60
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 2,4
Dopuštena visina gradnje (m) 13,50
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,33
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,66
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,66
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 50% umanjenje
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,05
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, I god-100%, II- god 75%, III- god 50% i IV-god 25%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.