14. Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 139.603
BDP po stanovniku: 8.768,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,70%
Prosječna bruto plaća: 1.185,00 EUR
Prosječna neto plaća: 896,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Izgrađene 2 prometnice širine 7 m, iz kojih se priključnim trakom može priključiti na županijsku cestu 3124 km
Autocesta: A3, 5 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: Rijeka , 160 km od morske luke Rijeka, 35 km od riječne luke Sisak km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb, 65 km

Poslovna zona Velika Ludina Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) OPĆINA VELIKA LUDINA
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 84.500
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 18.958
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,3
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,5
Dopuštena visina gradnje (m) 12
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
18958 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja 6/6

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,07
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,07
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,07
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, moguće
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) od 0,18 do 0,42
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, moguće
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.