7. Krapinsko-zagorska županija

Broj stanovnika: 120.702
BDP po stanovniku: 8.184,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.253,00 EUR
Prosječna neto plaća: 951,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A2, 1 km
Industrijski kolosijek: ne km
Morska luka: Luka Rijeka, km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb, 60 km

Postojeći poduzetnici u zoni

MELTAL SL d.o.o. ul.dr.S.Pinjuha 15a, V.Trgovišće
Djelatnost: Oporaba posebno izdvojenih materijala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://meltal.hr

Phoenix metali d.o.o. Aleja B.Jurišića 81, Zagreb,
Djelatnost: Obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.phoenixmetali.hr

Peri oplate i skele d.o.o. Banjavčićeva 13/5, zagreb,
Djelatnost: Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.peri.com.hr

Tvornica tekstila Trgovišće d.o.o. ul.dr.S.Pinjuha 16,
Djelatnost: Tkanje tekstila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.tkz.hr

WBR mobilia d.o.o. ul.dr.S.Pinjuha 14,
Djelatnost: Proizvodnja ostalog namještaja
Zemlja porijekla: Republika Austrija
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

UPGRADE d.o.o. ul.dr.S.Pinjuha 15B,
Djelatnost: Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.hkpromet.hr

Škofina d.o.o. Dubravačka cesta 17, Donja Stubica
Djelatnost: Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

WURTH HRVATSKA d.o.o, Lužec 1, Veliko Trgovišće
Djelatnost: Nespecijalizirana trgovina na veliko
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://wuerth.com.hr/

BTV TRUCK CONSTRUCT, Slavonska avenija 62, Zagreb
Djelatnost: Kovanje,prešanje,štancanje i valjanje metala, metalurgija praha
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.btv.hr

Pharmacol d.o.o Šestinski dol 62, Zagreb
Djelatnost: Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://pharmacol.hr/

Poslovna zona Veliko Trgovišće Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Veliko Trgovišće
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 1.097.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 600.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje najveći koeficijent izgrađenosti građevinske parcele iznosi 30 - 60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) maksimalna visina građevina je Po+P+2, odnosno 15 m - iznimno je dozvoljena i veća visina za pojedine građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) - 3,97 €/m3
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) - 3,97 €/m3
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) Komunalni doprinos za uslužne djelatn. (EUR*/m³)- 3,97 €/m3
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u visini od 40 % ostvaruje obveznik kod izgradnje, dogradnje , nadogradnje ili rekonstrukcije građevine koji su namijenjeni gospodarstvu ( proizvodnja, servisi, trgovina, usluge) . Dodatno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa ostvaruje investitor koji gradi, dograđuje , nadograđuje ili rekonstruira građevinu namijenjen gospodarstvu , osim poljoprivrede, u slučaju : - ako je sjedište na području općine Veliko Trgovišće - 20% - ako proizvodni program prelazi 60% ukupnog prometa - 10% - ako obavlja komunalnu ili sličnu uslužnu djelatnost - 10 %.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti - poslovni i proizvodni prostor površine do 500 m2 - 1,43 E/m2 - svaki daljnji m2 iznad 500 m2 -0,95 E/m2 - skladišni prostor - 0,95 E/m2 - poslovni prostori koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne: - trgovačke djelatnosti - poslovni i prodajni prostor površine do 1000 m2 - 4,77 E/m2 - svaki daljnji m2 iznad 1000 do 2000 m2 - 3,81 E/m2 - svaki daljnji m 2 iznad 2000 m2 - 2,86 E/m2 - skladišni prostor - 1,43 E/m2 - građevinske djelatnosti - 2,86 E/m2 - građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti: - za proizvodne djelatnosti - 0,09 E/m2 - za trgovačke djelatnosti - 0,23 E/m2
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, U prvoj godini poslovanja na području Općine plaćanja komunalne naknade oslobođeni su poduzetnici, obrtnici, vlasnici novootvorenih pogona
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,23
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) - poslovne građevine - 0,13 E/m2 -Proizvodne građevine - 0,03 E/m2

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.