3. Dubrovačko-neretvanska županija

Broj stanovnika: 115.564
BDP po stanovniku: 10.714,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 12,00%
Prosječna bruto plaća: 1.204,00 EUR
Prosječna neto plaća: 905,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. 0,5
Autocesta: A1, 0,50 km
Industrijski kolosijek: 6 km
Morska luka: PLOČE, 2 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Dubrovnik , 120 km

Postojeći poduzetnici u zoni

M.B. MAX ENERGY d.o.o
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

K-ING Ploče
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Lidl
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Cenar za socijalnu skrb
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

D&B Adriatic sea Company
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poduzetnički inkubator
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Signumšped d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Obšivač d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

C. Company d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Montaling d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Tisak d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Državni hidrometeorološki zavod
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Croatia osiguranje
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Igor Bilić
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

G.O. Kraljević
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

G.O. Antunović
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Đani Barbir
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Mili Tolj
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Ante Rubić
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Berislav, Borko Šuman, Irena Vučković, Vera Obrvan i Silvija Krmić
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Mamb
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Vranjak 1, Ploče Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Ploče
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 150.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 50.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 60 %
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Nije definirano prostornim planom
Dopuštena visina gradnje (m) Građevina 10,0 m – hala 12,00 m
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
5000 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 78

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 18,32
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 18,32
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 18,32
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Ploča može osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa djelomično ili u cijelosti investitore koji grade građevine od interesa za Grad
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,27
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,80
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,35
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,53
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,15

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.