3. Dubrovačko-neretvanska županija

Broj stanovnika: 115.862
BDP po stanovniku: 14.673,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,00%
Prosječna bruto plaća: 1.204,00 EUR
Prosječna neto plaća: 905,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,5 km
Autocesta: A1, 5 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: Ploče, 2 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Dubrovnik , 120 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Lager Bašić d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Ploče šped d.o.o.
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Miljenko Bašić
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Joško Karamatić
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Nedjeljko Štrbić
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Odisej - Ivan Nuić
Djelatnost:
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona Vranjak 3, Ploče Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Ploče
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 391.700
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 52.095
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) Građevina 10,0 m – hale 12,00 m
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
52095 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja, najam 15

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 18,40
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 18,40
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 18,40
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Na prijedlog Gradonačelnika, Gradsko vijeće Grada Ploča može osloboditi od plaćanja komunalnog doprinosa djelomično ili u cijelosti investitore koji grade građevine od značenja za gospodarski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta na području Grada
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,27
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,80
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,35
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,53
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,15

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.