5. Karlovačka županija

Broj stanovnika: 112.195
BDP po stanovniku: 9.307,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,90%
Prosječna bruto plaća: 1.268,00 EUR
Prosječna neto plaća: 957,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A1, 10 km
Industrijski kolosijek: 3 km
Morska luka: Luka Rijeka, 70 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 80 km

Postojeći poduzetnici u zoni

RUDAR D.O.O.
Djelatnost: Eksploatacija mineralnih sirovina – tehničkog kamena
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Poslovna zona “Vrtača” Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Tounj
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 33.170
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 33.170
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje U potpunosti
Dopušteni koeficijent iskoristivosti U potpunosti
Dopuštena visina gradnje (m) 20
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
75000 * Brdovito Javno, privatno Nema tereta Prodaja 3
30000 * Brdovito Privatno Nema tereta Prodaja 3
30000 * Brdovito Javno, privatno -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,86
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 1,59
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, u potpunosti
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, u potpunosti – prve 3 godine
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Hrvatske vode
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Hrvatske vode

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.