9. Međimurska županija

Broj stanovnika: 105.250
BDP po stanovniku: 11.002,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,50%
Prosječna bruto plaća: 1.194,00 EUR
Prosječna neto plaća: 914,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Djelomično je izgrađena pristupna cesta km
Autocesta: A4, 8,5 km
Industrijski kolosijek: 3,5 km
Morska luka: Rijeka, 265 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 105 km

Postojeći poduzetnici u zoni

LTH Alucast d.o.o.
Djelatnost: Lijevanje lakih metala
Zemlja porijekla: Republika Slovenija
Poduzetnik vlasnik: LTH Castings
Web stranica poduzetnika: www.lthcastings.com

Framos Technologies d.o.o.
Djelatnost: Računalno programiranje
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Poduzetnik vlasnik: Framos GmbH
Web stranica poduzetnika: www.framos.com

Autokuća Gašparić
Djelatnost: Popravak strojeva
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.autokuca.hr

Đurkin d.o.o.
Djelatnost: Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.djurkin.hr

CWS-Boco d.o.o.
Djelatnost: Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
Zemlja porijekla: Savezna Republika Njemačka
Poduzetnik vlasnik: CWS INTERNATIONAL GMBH
Web stranica poduzetnika: www.cws-boco.hr

Poslovni Pak Međimurje Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Čakovec, Pribislavec
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 462.066
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 155.859
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,5 za građevne čestice do 1 hektar 0,6 za građevne čestice veće od 1 hektar
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,5 za građevne čestice do 1 hektar 1,8 za građevne čestice veće od 1 hektar
Dopuštena visina gradnje (m) 8,0
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 4,78
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 7,96
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Proizvodni poslovni prostor: 0,11 EUR/m² Ostali poslovni prostori I.skupine koje čine obrti, poduzeća i ostala slobodna zanimanja koja se bave sljedećim djelatnostima: financijske djelatnosti (poslovne banke, štedionice, mjenjačnice), djelatnosti osiguranja,djelatnosti kockanja i klađenja: 0,26 EUR/m² Ostali poslovni prostori II .skupine koje čine obrti, poduzeća i ostala slobodna zanimanja koja se bave svim ostalim djelatnostima koje nisu navedene pod ostalim poslovnim prostorima I.skupine: poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne: 0,19 EUR/m²
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Proizvodni poslovni prostor: 0,04 EUR/m² Ostali poslovni prostori I. skupine koje čine obrti, poduzeća i ostala slobodna zanimanja koja se bave sljedećim djelatnostima: financijske djelatnosti (poslovne banke, štedionice, mjenjačnice), djelatnosti osiguranja i djelatnosti kockanja i klađenja i ostali poslovni prostori II. skupine koju čine obrti, poduzeća i ostala slobodna zanimanja koja se bave svim ostalim djelatnostima koje nisu navedene pod ostalim poslovnim prostorima I. skupine: poslovni prostor koji služi za djelatnosti koje nisu proizvodne: : 0,14 EUR/m²

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.