10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A5, 15 km
Industrijski kolosijek: 12 km
Morska luka: Luka Rijeka, 450 km
Zračna luka: Osijek, 41 km

Postojeći poduzetnici u zoni

BP GROUP d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.bp-group.hr/

RABO d.o.o.
Djelatnost: Uzgoj bobičastog, orašastog i ostalog voća
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://rabo.hr/

UPRIV
Djelatnost: Proizvodnje jakih alkoholnih pića
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://upriv.hr/

ATT&AT d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.attat.eu/

OPG Mario Svalina
Djelatnost: Poljoprivredna djelatnost
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: /

Baranjska čistoća d.o.o.
Djelatnost: Skupljanje neopasnog otpada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.baranjskacistoca.hr

POSLOVNO-PODUZETNIČKA I REKREATIVNA ZONA KNEŽEVI VINOGRADI Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Kneževi Vinogradi
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 569
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 362
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,7
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 3
Dopuštena visina gradnje (m) 18 metara, a iznimno visina može biti veća ukoliko to zahtijeva proizvodni proces
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,10
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 3,10
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,10
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Na odluku o oslobađanju ili djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za investitore iz područja gospodarstva i poduzetništva primjenjuju se odredbe o državnim potporama male vrijednosti i na njih se odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352, 24.12.2013.) o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Uredba Komisije (EU) 2020/972 od srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 147/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.).
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,66 – 0,93
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Za sve objekte s uporabnom dozvolom na rok od godine dana
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,04
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,02
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,03-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.