13. Šibensko-kninska županija

Broj stanovnika: 96.381
BDP po stanovniku: 10.398,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 12,80%
Prosječna bruto plaća: 1.186,00 EUR
Prosječna neto plaća: 897,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. Priključak na državnu cestu D8
Autocesta: A1, 41 km
Industrijski kolosijek: - km
Morska luka: Luka Split, 52 km
Zračna luka: Zračna luka Split, 32 km

Postojeći poduzetnici u zoni

PLODINE d.d.
Djelatnost: Trgovačka, uredska i ugostiteljska
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: PLODINE d.d.
Web stranica poduzetnika: https://www.plodine.hr/

Proizvodna zona Oglavci Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Rogoznica
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 76.600
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 53.820
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,8
Dopuštena visina gradnje (m) poslovna - trgovačka (K2) - 10,0 m proizvodna, poslovna (I2, K2), proizvodna, komunalno servisna (I2, K3), poslovna - uslužna (K1), proizvodna - komunalno servisna K3, - 7,0 m
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 60 dB
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
Više parcela ukupne iskoristive površine 53820 m2 * Ravno Privatno Nema tereta Prodaja 150

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) Gospodarske građevine za proizvodnju I. Zona 7,98 €, II. Zona 3,98 €, III. Zona 0,66 €
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) Uslužne djelatnosti osim turističke namjene I. Zona 9,31 €, II. Zona 7,98 €, III. Zona 2,66 €
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Čl. 9. i čl. 13 Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, br. 3/18)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Zona A 1,11 €, Zona B 0,67 €, Zona C 0,34 €
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Zona A 0,20 €, Zona B 0,12 €, Zona C 0,04 €
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Zona A 0,33 €, Zona B 0,20 €, Zona C 0,07 €
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.