5. Karlovačka županija

Broj stanovnika: 112.195
BDP po stanovniku: 9.307,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,90%
Prosječna bruto plaća: 1.268,00 EUR
Prosječna neto plaća: 957,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A1, km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: , km
Zračna luka: , km

Radna zona Maletići Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Netretić
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 397.969
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 397.969
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,65
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 17
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
* Nagnuto Javno, privatno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,80
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,80
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,08-016
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,13
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.