20. Zagrebačka županija

Broj stanovnika: 299.985
BDP po stanovniku: 10.317,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.353,00 EUR
Prosječna neto plaća: 1.003,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: D30, 300 m km
Autocesta: A11, 4 km
Industrijski kolosijek: Postaja Turopolje, 750 m km
Morska luka: Rijeka, 176 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 12 km

Postojeći poduzetnici u zoni

KRULJAC d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.kruljac.hr/

DILOGIC d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja punih elektroničkih ploča
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.dilogic.hr/

DRVO-PROM tvornica briketa i pilana d.o.o.
Djelatnost: Prerada i promet drvetom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE d.o.o.
Djelatnost: Trgovina na veliko voćem i povrćem
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://distributivni.eu/

GORICA STAKLO d.o.o.
Djelatnost: Oblikovanje i obrada ravnog stakla
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.goricastaklo.hr/

RIGETA d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Radna zona Rakitovec Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Velika Gorica
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 385.200
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 82.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,1 - 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,6
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 3,34
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 3,34
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,34
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, I. Umanjenje u rasponu od 10 – 90% : - za gradnju skladišta, građevina uslužne namjene visina komunalnog doprinosa umanjit će se za 10%. - za gradnju građevina stambene namjene koje imaju obujam do 1200 m³ visina komunalnog doprinosa umanjit će se za 20%. - za gradnju građevine proizvodne namjene, te pomoćnih zgrada u funkciji osnovne zgrade (garaže, spremišta, kotlovnica, drvarnice i sl.) visina komunalnog doprinosa umanjit će se za 50%. - za izgradnju farmi, pogona za preradu voća i povrća, građevina za proizvodnju vina, punionica za med, mini mljekara i poljoprivrednih objekata (štale, svinjci, peradarnici, spremišta biljne hrane i sl.) visina komunalnog doprinosa umanjit će se za 90%.II. Plaćanje : - jednokratno, u roku 15 dana od dana izvršnosti rješenja – umanjenje 20% - na zahtjev, odobrenje plaćanja u max 36 mjesečnih obroka u roku 3 godine
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Poslovni prostor koji služi za obavljanje proizvodne djelatnosti 0,2 EUR/m², poslovni prostor koji služi za obavljanje ostalih djelatnosti 0,4 EUR/m²
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Oslobođenje na zahtjev obveznika za poslovni prostor ako prvi puta započinje obavljati proizvodnu djelatnost u visini od: o 100 % iznosa za prvu godinu o 50 % iznosa za drugu godinu o 25 % iznosa za treću godinu
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Poslovne prostorije trgovine i usluga 0,14 €/m² mjesečno Poslovne prostorije proizvodnih djelatnosti i usluga 0,04 €/m² mjesečno Otvoreni poslovni prostor trgovine i usluga 0,03 €/m² godišnje Ostale otvorene poslovne prostore 0,013 €/m² godišnje

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.