10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A5, 11 km
Industrijski kolosijek: 3 km
Morska luka: Rijeka, 337 km
Zračna luka: Osijek, 17 km

Postojeći poduzetnici u zoni

RICCARDO d.o.o.
Djelatnost: Prijevoz
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.ricardo.hr/

ALUMINIJSKI KROVNI SISTEMI d.o.o.
Djelatnost: Metalne konstrukcije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ADEO d.o.o.
Djelatnost: Neprekidni i rezervni sustavi napajanja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.adeo.hr/

KO-SA d.o.o.
Djelatnost: Uslužni obrt
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://obrt-kosa.hr/

MOTO-NAUTIKA d.o.o.
Djelatnost: Servis i prodaja brodskih motora
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.moto-nautika.hr/

AC BIMMER d.o.o.
Djelatnost: Servis i prodaja automobila
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

MOBLER MATT obrt
Djelatnost: Stolarski obrt
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

REKLAMART d.o.o.
Djelatnost: Metalne konstrukcije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

VSG obrt
Djelatnost: Vodovod, kanalizacija i grijanje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

AGRO REJA d.o.o.
Djelatnost: Trgovina na veliko u poljoprivredi
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ELEKTRO KNOCHL d.o.o.
Djelatnost: Projektni biro
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://elektro-knochl.hr/

MOTO PLUS IKICA d.o.o.
Djelatnost: Servis brodskih motora
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.motoplus-ikica.hr/

OPĆINA BILJE
Djelatnost: Vlastite potrebe
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://bilje.hr/

“Sjever” Bilje Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Bilje
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 157.597
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 112.421
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 2,4
Dopuštena visina gradnje (m) Za proizvodno-poslovne građevine max. visina je 18m, iznimnno može biti veća kada je nužno radi odvijanja proizvodno-tehnološkog procesa ili radi odvijanja djelatnosti
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,13
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,13
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Umnožak m2/Kn/Kz/B
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, u provoj godini poslovanja 75%, u drugoj 50% i u trečoj 25%
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,03
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,06
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) ovisno o tarifnom razredu prema "Uredbi o visiini naknada za uređenje voda", temeljem djelatnosti prema NKD-u

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.