3. Dubrovačko-neretvanska županija

Broj stanovnika: 115.564
BDP po stanovniku: 10.714,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 12,00%
Prosječna bruto plaća: 1.204,00 EUR
Prosječna neto plaća: 905,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A1, 5 km
Industrijski kolosijek: 0 km
Morska luka: Luka Ploče, 0 km
Zračna luka: Zračna luka Dubrovnik / Zračna luka Split , 110/135 km

Postojeći poduzetnici u zoni

LUČKA UPRAVA PLOČE
Djelatnost: Upravljanje lučkim područjem
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.ppa.hr

LUKA PLOČE dd
Djelatnost: Skladištenje, prekrcaj
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.luka-ploce.hr

NTF d.o.o.
Djelatnost: Skladištenje, doprema i otprema naftnim derivatima
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: Operator - Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo, BiH
Web stranica poduzetnika: www.ntf.hr

ADRIATIC TANK TERMINALS d.o.o.
Djelatnost: Skladištenje, doprema i otprema naftnim derivatima
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.adriatictankterminal.com

TOP LOGISTICS d.o.o.
Djelatnost: Skladištenje i logistika
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.toplogistics.com

Slobodna zona luke Ploče Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Ploče
Tip zone Slobodna zone
Veličina zone (m²) 2.349.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 500.000
Namjena zemljišta Uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 60% izgrađenost građevne čestice
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 180% iskoristivost građevine
Dopuštena visina gradnje (m) Prizemlje i dvije nadzemne etaže
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
Minimalno 2000 m2 * Ravno zkul 2102 Javno Nema tereta Koncesija / Prema natječaju za dodjelu koncesije

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 18,32 Službeni glasnik Grada Ploča (4/22)
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 18,32 Službeni glasnik Grada (4/22)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 18,32 Službeni glasnik Grada (4/22)
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Za građenje prometne, pomorske infrastrukture, ceste, parkirališta
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,48 Službeni glasnik Grada (10/21) Prema koefic.namjene, Službeni glasnik Grada (4/22)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 2,22 Tarifa Hrvatskih voda (NN 83/15)
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,40 Tarifa Hrvatskih voda (NN 83/15)
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,65 Tarifa Hrvatskih voda (NN 83/15)
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,01 EUR/m2/god - Tarifa Hrvatskih voda (NN 82/10, 108/13)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.