12. Primorsko-goranska županija

Broj stanovnika: 265.419
BDP po stanovniku: 13.336,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 6,20%
Prosječna bruto plaća: 1.330,00 EUR
Prosječna neto plaća: 981,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0 km
Autocesta: A6, Bazen Rijeka – A6 - 16 km; Bazen Bakar – A6 – 20 km; Bazen Raša – A8 – 27 km. km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Slobodna zona Luke Rijeka, bazen Raša, lokacija Štalije od luka Bršica udaljena je 2,9 km; drugi dijelovi slobodne zone luke Rijeka su samo lučko područje., km
Zračna luka: Zračna luka Rijeka - Hamec1, 51513, Omišalj (24 km do bazena Rijeka, 13 km do bazena Bakar) Zračna luka Pula - Ližnjan, Valtursko polje 210 (33 km do bazena Raša), km

Postojeći poduzetnici u zoni

LUKA RIJEKA d.d.
Djelatnost: Pretovarne usluge i skladištenja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://lukarijeka.hr/

JADRANSKA VRATA d.d.
Djelatnost: Skladištenje i prekrcaj tereta
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: 51% ICTSI Manila 49% LUKA RIJEKA d.d.
Web stranica poduzetnika: https://www.ictsi.hr/

RIJEKA GATEWAY d.o.o.
Djelatnost: Skladištenje i prekrcaj tereta
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: 51% APM Terminals (Roterdam) 49% ENNA LOGIC
Web stranica poduzetnika: https://www.apmterminals.com/en/rijeka

ŠERIF EXPORT-IMPORT d.o.o.
Djelatnost: Skladištenje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.sherif.hr/

EXPORTDRVO d.d.
Djelatnost: Skladištenje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://exportdrvo.hr/hr/

Slobodna zona luke Rijeka Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Rijeka, Grad Bakar (Primorsko-Goranska županija) i Općina Raša (Istarska županija)
Tip zone Slobodna zone
Veličina zone (m²) 644.606
Veličina dostupnog zemljišta (m²)
Namjena zemljišta Uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje nije primjenjivo
Dopušteni koeficijent iskoristivosti nije primjenjivo
Dopuštena visina gradnje (m) nije primjenjivo
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
Po potrebi dostupno * Ravno Javno Nema tereta -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Ne
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) Nije primjenjivo
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) Nije primjenjivo
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) Nije primjenjivo
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²)
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Nije primjenjivo
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Nije primjenjivo
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Nije primjenjivo
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²)

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.