17. Virovitičko-podravska županija

Broj stanovnika: 70.368
BDP po stanovniku: 7.513,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 15,70%
Prosječna bruto plaća: 1.108,00 EUR
Prosječna neto plaća: 848,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Pristupna cesta je do svake parcele km
Autocesta: A3, 64 km
Industrijski kolosijek: 0,5 km
Morska luka: Luka Rijeka, 310 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 150 km

Virovitica – poduzetnička zona III Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Virovitica
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 718.396
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 559.249
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,8 (0,75 za mješovite namjene)
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Nije propisan
Dopuštena visina gradnje (m) 16 m do sljemena /12 m do krovnog vijenca
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) 80 dB
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 3,73
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Po odluci gradonačelnika za investicije od značaja za Grad Viroviticu
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,01 – 0,32
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,12
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,19
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.