7. Krapinsko-zagorska županija

Broj stanovnika: 120.702
BDP po stanovniku: 8.184,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.253,00 EUR
Prosječna neto plaća: 951,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 1,5 km
Autocesta: A2, 15,4 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Luka Rijeka, 222 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 91 km

Postojeći poduzetnici u zoni

BDF-SERVIS
Djelatnost:
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

GP ŠPILJAK
Djelatnost:
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

OMCO CROATIA
Djelatnost:
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.omcomould.com/

STRAŽAPLASTIKA / DW Reusables Hum d.d.
Djelatnost:
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.dwreusables.com/

VETROPACK STRAŽA
Djelatnost:
Zemlja porijekla:
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.vetropack.com/en/

Zona malog gospodarstva Drajža Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Hum na Sutli
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 436.500
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 210.800
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 11,5
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 1,2
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 1,2
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,2
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,79
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 1,79
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,53
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.