10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A5, 19 km
Industrijski kolosijek: 4 km
Morska luka: Luka Rijeka, 444 km
Zračna luka: Osijek, 42 km

Zona malog gospodarstva II Valpovo Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Valpovo
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 102.349
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 81.028
Namjena zemljišta Proizvodna
Dopušteni koeficijent izgradnje 80%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m) 18
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 10,62
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 10,62
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 10,62
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) Djelatnost: proizvodna 0,78 EUR/m2, poslovna 0,79 EUR/m2
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) /
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) /
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) /
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) /

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.