10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A5, 34 km
Industrijski kolosijek: 1 km
Morska luka: Luka Rijeka, 428 km
Zračna luka: Osijek, 39 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Jerković d.o.o.
Djelatnost: Prodaja/poljoprivreda
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.jerkovic.hr

Zona malog gospodarstva – Koška Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Koška
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 50.429
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 50.429
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje
Dopušteni koeficijent iskoristivosti
Dopuštena visina gradnje (m)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,39
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,39
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,39
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Komunlana infrastruktura, vatrogasni domovi, vojne građevine, prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrasturkture, nadzemeni i podzemni produktovodi i vodovodi, sportska i dječja igrališta, ograde, zidovi, potporni zidovi, parkirališta, ceste, sunčani kolektori, cisterne za vodu, septičke jame i spomenici.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,39
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Komunlana infrastruktura, vatrogasni domovi, vojne građevine, prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrasrukture, nadzemeni i podzemni produktovodi i vodovodi, sportska i dječja igrališta, ograde, zidovi, potporni zidovi, parkirališta, ceste, sunčani kolektori, cisterne za vodu, septičke jame i spomenici.
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.