7. Krapinsko-zagorska županija

Broj stanovnika: 120.702
BDP po stanovniku: 8.184,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.253,00 EUR
Prosječna neto plaća: 951,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A2, 1 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Luka Rijeka, 203 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 68 km

Postojeći poduzetnici u zoni

VITAFARM d.o.o.
Djelatnost: Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

M.I. HRŠAK d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.mi-hrsak.hr

PRESEČKI GRUPA d.o.o.
Djelatnost: Ostali kopneni prijevoz putnika
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.presecki.hr

JURAJ CENTAR d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.jurajcentar.hr

AUTO SERVISNA OPREMA – PONOS d.o.o.
Djelatnost: Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.ponos.hr

Alum-Promet d.o.o.
Djelatnost: Obrada i prevlačenje metala, strojna obrada metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.alum-promet.hr

Zona malog gospodarstva Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Krapina
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 51.783
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 36.343
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje namjena K=0,6; namjena M1=0,4; namjena I2=0,5
Dopušteni koeficijent iskoristivosti K=1,8; M1=2, I2=0,8
Dopuštena visina gradnje (m) K=12 m, M1=11,7 m, I2=12 m
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,99
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,99
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,99
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Oslobođenje u iznosu od 30 % utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa za gradnju građevine na području zone te mogućnost drugih oslobođenja prema utvrđenim kriterijima iz članka 13. Odluke o komunalnom doprinosu na području Grada Krapine – uz uvjet da se primjenom navedenih kriterija može odobriti maksimalno oslobođenje 50 % utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa. Dodatne olakšice: 30 % popusta na jednokratno plaćanje i u cijelosti iznos maksimalnog oslobođenja od 50 % te mogućnost odobravanja 30 % popusta na utvrđeni iznos komunalnog doprinosa za jednokratno plaćanje, predstavlja ukupno maksimalno 80 % manju obvezu plaćanja komunalnog doprinosa.
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,08-0,17
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Oslobođenje plaćanja u prve dvije godine poslovanja u iznosu od 100 %
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,33
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,24
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,39
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04-0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Nije izrađen, a postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.