1. Bjelovarsko-bilogorska županija

Broj stanovnika: 101.879
BDP po stanovniku: 8.948,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 10,20%
Prosječna bruto plaća: 1.143,00 EUR
Prosječna neto plaća: 873,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. županijska cesta ž-3094 Grubišno Polje- Veliki Grđevac
Autocesta: A3, 45 km
Industrijski kolosijek: Virovitica (28km) km
Morska luka: Rijeka, 288 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb - Franjo Tuđman , 126 km

Postojeći poduzetnici u zoni

PRIMA TEHNIČAR d.o.o.
Djelatnost: proizvodnja ostalih gotovih prizvoda od metala
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

KOMUNALAC d.o.o.
Djelatnost: skupljanje otpada
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.komunalac-gp.hr/

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o.
Djelatnost: skupljanje,pročišćavanje i opskba vodom
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.vodovod-gp.hr/vodovod/

ZAGREBPETROL d.o.o.
Djelatnost: trgovina malomotornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.zagrebpetrol.hr/

CESTE d.o.o.
Djelatnost: gradnja cesta i autocesta
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ENERGOPELET d.o.o.
Djelatnost: uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

ELEKTRANA GRUBIŠNO POLJE d.o.o.
Djelatnost: proizvodnja električne energije
Zemlja porijekla: Francuska Republika
Poduzetnik vlasnik: AKUO ENERGY
Web stranica poduzetnika: http://www.akuoenergy.com/en/energostatik

ENERGIJAINVEST d.o.o.
Djelatnost: proizvodnja električne energije
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

OBRT ROYAL,vl. Krunoslav Kopriva
Djelatnost: rezanje,oblikovanje i obrada kamena
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

TESARSKI OBRT KOSANOVIĆ, vl. Ilija Kosanović
Djelatnost: radovi na krovištu
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

PRIZVODNO PODUZETNIČKI INKUBATOR-Razvojna agencija AGRO
Djelatnost: savjetovanje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik: grad Grubišno Polje
Web stranica poduzetnika: www.ra-agro.hr

Zona MSP-a Grubišno Polje Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grubišno Polje
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 722.900
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 485.900
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 10%-60%
Dopušteni koeficijent iskoristivosti do 100%
Dopuštena visina gradnje (m) najveća visina je četiri nadzemnih odnosno max.visine vijenca je 12,0m
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
21300 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
24100 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
30400 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
26900 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
24500 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
28100 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
41700 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
10863 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
11037 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
21426 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
24967 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
9400 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
10900 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
13300 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
13200 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
33800 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
33400 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta
6600 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 0,27 EUR*m2 *Nakon realizacije investicije, za proizvodne djelatnosti Grad sufinancira 95% troška kupnje zemljišta

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, 100%
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,085
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,08
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,13
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,14

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.