20. Zagrebačka županija

Broj stanovnika: 299.985
BDP po stanovniku: 10.317,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 4,90%
Prosječna bruto plaća: 1.353,00 EUR
Prosječna neto plaća: 1.003,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: km
Autocesta: A3, 0,5 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: Rijeka, 150 km
Zračna luka: Zračna luka "Franjo Tuđman" Zagreb, 33 km

Postojeći poduzetnici u zoni

BUMBAR D.O.O.
Djelatnost: trgovina na veliko
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.bumbar.hr

ANNAPURNAD.O.O.
Djelatnost: prehrambena industrija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: www.annapurna.hr

Zona Novaki Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Grad Sveta Nedelja
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 913.800
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 438.624
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Nije određeno
Dopuštena visina gradnje (m) 15
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 5,3 /m3 ili ako je jednokratno plaćanje 4,57m3
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 5,3 /m3 ili ako je jednokratno plaćanje 4,57m3
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, investitori koji grade poslovnu građevinu za obavljanje kulturnih i kreativnih djelatnosti oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa u cijelosti
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,63
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Ne
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 1,77
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 1,77
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,52
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,04

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.