10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 259.481
BDP po stanovniku: 10.232,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 16,00%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Potrebno izraditi pristupnu cestu. djelomično u manjoj mjeri
Autocesta: A5, 39,11 km
Industrijski kolosijek: 1,39 km
Morska luka: Rijeka, 458 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Osijek , 33 km

Postojeći poduzetnici u zoni

LEPUS d.o.o.
Djelatnost: Auto industrija (autoservis, auto dijelovi, auto plin)
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.lepus.hr/

NOVAcarton d.o.o
Djelatnost: Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.novakarton.com

Poslovna zona “Beli Manastir- Zapad” Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) GRAD BELI MANASTIR
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 182.422
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 60.061
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,6
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 1,8
Dopuštena visina gradnje (m) 18,0 ( iznimno i više ukoliko je nužno zbog proizvodnog procesa)
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 2,65
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 2,65
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, prilikom gradnje objekta
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,10
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, U prvoj godini poslovanja
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,66
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,07
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,12
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) 0,13

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.