14. Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 140.549
BDP po stanovniku: 9.706,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 17,00%
Prosječna bruto plaća: 1.185,00 EUR
Prosječna neto plaća: 896,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,5 km
Autocesta: A3, 0,8 km
Industrijski kolosijek: 2,5 km
Morska luka: Luka Rijeka, 242 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb -Franjo Tuđman , 57 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Sano d.o.o. – suvremena hranidba životinja d.o.o
Djelatnost: Proizvodnja pripremljene stočne hrane
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.sano.hr/hr

Pharmas d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.pharmas-group.com/

Zagrebački prometni zavod d.o.o.
Djelatnost: Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.zplus.com.hr/google-maps/zagrebacki-prometni-zavod-d-o-o/

Zona Popovača Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Popovača
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 890.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 209.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,80
Dopuštena visina gradnje (m) 18
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
209000 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,06
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,06
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, Oslobađanje od plaćanja kroz četiri godine
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) /
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Nakon izgradnje objekta investitor se oslobađa plaćanja komunalne naknade postotno na sljedeći način da se prva godina ne plaća, a potom se plaća 25%, zatim 50% te 75% iznosa naknade
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,70
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,70
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,70
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) /

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Ne
Generalni urbanistički plan Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.