14. Sisačko-moslavačka županija

Broj stanovnika: 139.603
BDP po stanovniku: 8.768,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,70%
Prosječna bruto plaća: 1.185,00 EUR
Prosječna neto plaća: 896,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: 0,8 km
Autocesta: A3, 0,8 km
Industrijski kolosijek: 2,5 km
Morska luka: Luka Rijeka, 242 km
Zračna luka: Međunarodna zračna luka Zagreb -Franjo Tuđman , 57 km

Postojeći poduzetnici u zoni

Sano d.o.o. – suvremena hranidba životinja d.o.o
Djelatnost: Proizvodnja pripremljene stočne hrane
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.sano.hr/hr

Pharmas d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja farmaceutskih pripravaka
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.pharmas-group.com/

Zagrebački prometni zavod d.o.o.
Djelatnost: Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savjetovanje
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://www.zplus.com.hr/google-maps/zagrebacki-prometni-zavod-d-o-o/

Zona Popovača Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Popovača
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 890.000
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 209.000
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje 0,4
Dopušteni koeficijent iskoristivosti 0,80
Dopuštena visina gradnje (m) 18
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB)
Shematski prikaz zone
Skenirana kopija isječka iz katastarskog plana zone s označenim slobodnim parcelama

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
209000 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja -

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Ne
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Ne
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Ne

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,06
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³)
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,06
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Da, oslobađanje od plaćanja kroz četiri godine
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) /
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Nakon izgradnje objekta investitor se oslobađa plaćanja komunalne naknade postotno na sljedeći način da se prva godina ne plaća, a potom se plaća 25%, zatim 50% te 75% iznosa naknade
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) 0,67
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) 0,67
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) /

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Izrađen
Detaljni plan uređenja Izrađen

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.