10. Osječko-baranjska županija

Broj stanovnika: 258.026
BDP po stanovniku: 10.004,00 EUR
Stopa nezaposlenosti: 14,90%
Prosječna bruto plaća: 1.212,00 EUR
Prosječna neto plaća: 913,00 EUR

Udaljenost prometne infrastrukture

Pristupna cesta: Uz parcelu km
Autocesta: A3, 15 km
Industrijski kolosijek: km
Morska luka: , km
Zračna luka: Osijek, 35 km

Postojeći poduzetnici u zoni

BP Jozinović
Djelatnost: Benzinska postaja
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: http://bp-jozinovic.eu.hr/

Vulkanizerska radnja
Djelatnost: Vulkanizer
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Autopraonica
Djelatnost: Autopraonica
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Merkur d.o.o.
Djelatnost: Mješaona stočne hrane
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Osatina Grupa d.o.o.
Djelatnost: Poljoprivredna zadruga
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika: https://www.osatina.hr/

Technum d.o.o.
Djelatnost: Proizvodnja metalnih konstrukcija
Zemlja porijekla: Republika Hrvatska
Poduzetnik vlasnik:
Web stranica poduzetnika:

Zona Semeljci Preuzmi PDF datoteku

Opće informacije

Lokacija (grad/općina) Općina Semeljci
Tip zone Poduzetnička zona
Veličina zone (m²) 86.673
Veličina dostupnog zemljišta (m²) 17.800
Namjena zemljišta Proizvodno-uslužna
Dopušteni koeficijent izgradnje Zakonski
Dopušteni koeficijent iskoristivosti Zakonski
Dopuštena visina gradnje (m) Nije ograničeno
Dopuštena buka (na rubnom dijelu proizvodnog pogona, dB) Prostorno-planskom dokumentacijom nije definirano
Shematski prikaz zone

Specifikacija parcela u ponudi

Veličina ponuđene parcele (m²) Dimenzije parcele (širina*dužina, m) Opis terena Vlasnički list Javno ili privatno vlasništvo Tereti na nekretnini Način raspolaganja zemljištem Cijena prodaje/najma zemljišta (EUR*/m² / EUR*m²/godišnje)
12200 * Ravno Javno Nema tereta Prodaja 1,50

Kapacitet infrastrukture/energenata

Plin
Dostupnost Da
Električna energija
Dostupnost Da
Voda
Dostupnost Da
Odvodnja/kanalizacija
Dostupnost Da
Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda Da

Komunalne informacije

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos za proizvodne djelatnosti (EUR*/m³) 0,70
Komunalni doprinos za uredski prostor (EUR*/m³) 0,70
Komunalni doprinos za uslužne djelatnosti (EUR*/m³) 0,70
Oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa Ne
Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade (EUR*/m²) 0,017
Oslobađanje plaćanja komunalne naknade Da, Prva godina
Vodni doprinos
Vodni doprinos za poslovne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za proizvodne građevine (EUR*/m³) Hrvatske vode
Vodni doprinos za otvorene poslovne građevine (EUR*/m²) Hrvatske vode
Vodna naknada
Naknada za uređenje voda (EUR*/m²) Hrvatske vode

Prostorni planovi

Prostorni plan uređenja županije Da
Prostorni plan uređenja općine/grada Da
Urbanistički plan uređenja Ne postoji obveza izrade
Detaljni plan uređenja Ne postoji obveza izrade

* srednji tečaj = 7.54

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne snosi pravnu odgovornost za točnost ili sveobuhvatnost podataka u ovoj bazi podataka. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posljedičnu ili slučajnu štetu ili gubitke nastale zbog korištenja ove zbirke podataka.